STOP ZWIĄZKOM PARTNERSKIM!

NIE DLA ADOPCJI DZIECI
PRZEZ PARY HOMOSEKSUALNE!

STOP ZWIĄZKOM PARTNERSKIM!

NIE DLA ADOPCJI DZIECI
PRZEZ PARY HOMOSEKSUALNE!

Nowy rząd, pomimo szermowania hasłami o poszanowaniu Konstytucji RP, właśnie przymierza się do dokonania na nią zamachu. Okazuje się, że ekstaza konstytucyjna rządzących jest bardzo wybiórcza.

Z ust Premiera RP Donalda Tuska oraz Minister ds. równości Katarzyny Kotuli padły zapowiedzi, że jeszcze tej zimy pod obrady parlamentu trafi projekt ustawy o związkach partnerskich. 

Jednak doświadczenie innych państw pokazuje, że wprowadzenie związków partnerskich w świetle prawa jest wstępem do wprowadzenia pełnej „równości małżeńskiej”. Z prawem do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe włącznie.

Tzw. małżeństwa osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci od lat są legalne m.in. w Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, a także w Austrii czy Irlandii. Tam również wszystko zaczynało się od legalizacji „niewinnych” związków partnerskich.

Ta droga deprawacji i demoralizacji jest pisana również Polsce! Dlatego zareaguj!

ZWIĄZKI PARTNERSKIE TO DROGA DO:

MAŁŻEŃSTW OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI!

ADOPCJI DZIECI PRZEZ PARY HOMOSEKSUALNE !!!

1

2 !

3 !!!

Stoi to w ewidentnej sprzeczności z art. 18 Konstytucji RP definiującym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, który znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak taki właśnie był modus operandi ideologów i środowisk LGBT w krajach Zachodu: od walki z rzekomą dyskryminacją po przyznanie związkom homoseksualnym pełni praw i przywilejów małżeńskich. A cały proces połączony był z wykluczaniem z debaty publicznej głosów sprzeciwiających się wprowadzanym zmianom.

Na ołtarzu LGBT złożono wolność słowa, wolność gospodarowania, wolność sumienia i autonomię rodziny.

ZWIĄZKI PARTNERSKIE PROWADZĄ DO ZNISZCZENIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY!

Dlatego już dziś wzywamy Prezydenta RP Andrzeja Dudę do odrzucania zapowiadanych zmian. Będą one pogłębiały proces dewastacji instytucji małżeństwa i tak toczonej bolesnym kryzysem. Przyzwolenie na zapowiadane ustawy, szybciej niż się spodziewamy, doprowadzi do upadku społeczeństwa zbudowanego na niezależnych i silnych rodzinach.

Bardzo prosimy Państwa o odważną postawę i poparcie naszego apelu.

Powiedzmy razem:
STOP!

APEL DO PREZYDENTA!

Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

Zapowiedzi polityków obozu rządzącego nie pozostawiają wątpliwości, że będą oni z dużą determinacją dążyć do jak najszybszej legalizacji w Polsce związków partnerskich.

W związku z tym wzywam Pana do odrzucania zapowiadanych zmian, które będą pogłębiały proces dewastacji instytucji małżeństwa – wspólnoty kluczowej dla trwania społeczeństwa i zachowania ładu społecznego.

Proponowane zmiany stoją w rażącej sprzeczności z art. 18 Konstytucji RP definiującym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, który znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Widzimy dziś, że małżeństwo rzeczywiście wymaga ochrony, a kryzys jaki od dekad trawi tę instytucję i tak znacząco wpływa już na rozwój niebezpiecznych procesów degenerujących całe społeczeństwo.

W Polsce liczba zawieranych małżeństw spada od co najmniej 15 lat. Obawa, że legalizacja związków partnerskich gwałtownie pogłębi ten trend, jest zdecydowanie zasadna, choćby na podstawie obserwacji tendencji w państwach, w których podobne przepisy już obowiązują. Wraz ze spadkiem liczby zawieranych małżeństw można spodziewać się również dalszego spadku liczby urodzeń, a tym samym pogłębienia kryzysu demograficznego, który obecnie jest jednym z najistotniejszych zagrożeń dla przyszłości naszej Ojczyzny.

Nadawanie nienależnych praw parom, które nie chcą lub nie są w stanie z samej swej istoty podjąć tych samych obowiązków, które podejmują wobec siebie i wobec społeczeństwa kobieta i mężczyzna wchodzący w związek małżeński, będzie w rzeczywistości formą dyskryminacji małżonków. Tylko wspieranie tworzenia trwałych i wiernych małżeństw przyczynia się do budowy ładu społecznego. Jednocześnie tylko takie działanie stanowi wspieranie dzietności i tworzenia bezpiecznego i stabilnego środowiska rozwoju dla dzieci.

Wsłuchując się w zapowiedzi polityków koalicji rządzącej, a także obserwując rozwój sytuacji w krajach Europy Zachodniej, nie można mieć wątpliwości, że obecnie zapowiadane kroki są jedynie wstępem do ustanowienia w niedalekiej przyszłości pełnej „równości małżeńskiej”. Oznacza to przyznanie parom jednopłciowym jeszcze szerszego zakresu praw, na czele z prawem do adopcji dzieci. Pociąga to za sobą także ryzyko rozwoju praktyk mających znamiona handlu ludźmi, a więc surogacji.

Dlatego apeluję, aby jako polityk prawdziwie odpowiedzialny, strażnik ładu konstytucyjnego, ale również ładu społecznego, odrzucił Pan zapowiadane zmiany prawne prowadzące do legalizacji związków partnerskich.

Ufam, że nie ugnie się Pan pod presją środowisk LGBT ani pod naciskami ze strony Unii Europejskiej, pozostając na straży małżeństwa i rodziny, jako fundamentalnych elementów zdrowego społeczeństwa.

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 46142 osób!

POMÓŻ NAM ZBIERAĆ PODPISY!

Prosimy o:

  • pobranie poniższego formularza (można go kserować);
  • zebranie podpisów wśród swoich bliskich, przyjaciół i znajomych;
  • odesłanie go na adres: Centrum Życia i Rodziny, skr. poczt. 99, 00-963 Warszawa 81.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

CENTRUM ŻYCIA I RODZINY 2023